Omskjæring av jenter – Hva gjør vi?

For noen dager siden var jeg ute med noen venninner og blant alt vi snakket om, diskuterte vi også omskjæring av jenter. 

Hva er vel viktigere å sette fokus på den 08.mars enn at det fortsatt finnes jenter og kvinner som utsettes for denne grove mishandlingen til den dag i dag!?!

Forskere er ikke sikre på hvordan denne praksisen oppsto historisk, men de eldste kildene sier at omskjæring av jenter har sin opprinnelse langs Nilen (nåværende Egypt og Sudan). Mange forskere mener også at denne skikken startet lenge før kristendommen og islam kom. 

Dessverre finnes det mange som tror at islam står bak denne grufulle handlingen, men sannheten er at dette er en ukultur i enkelte land i Afrika, Midtøsten og Asia. I mange av landene hvor omskjæring gjennomføres, er islam den dominerende religionen, men omskjæring forekommer også blant folk med andre religioner, blant annet kristne og jøder og andre religioner. Det er også viktig å påpeke at en rekke muslimske land ikke omskjærer kvinner.

I følge UNICEF blir 98% av alle jenter i Somalia utsatt for omskjæring. Tenk dere det! 98% av jentene blir undertrykt og tvunget til å aldri kunne nyte sex eller akseptere seg selv som kvinne. Tallene fra Guinea, Djibouti og Egypt er nesten like høye. De landene som har høyest antall barnedødlighet er de samme landene som omskjærer jenter, og likevel blir dette gjennomført hver eneste dag!

I følge sidene til UNICEF blir jentene omskåret når de er mellom 4 og 11 år, og mange mister livet under eller i etterkant av inngrepet. Poenget  med omskjæring er å kontrollere jentenes seksualitet. UNICEF sier også i en av sine rapporter at 125 millioner jenter i 29 land har blitt utsatt for omskjæring. 

Det at denne ukulturen fortsatt i 2016 blir brukt på kvinner i enkelte land er én ting, og det at folk i Norge tar med døtrene sine på en såkalt “ferie” til disse landene, for så å utsette dem for denne type overgrep er en annen ting! 

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse av jenter og kvinner straffbart. Straffen er fengsel mellom 4 – 10 år. Loven omfatter alle som utfører kjønnslemlestelse, også helsepersonell. Det er like straffbart å medvirke til kjønnslemlestelse. Loven rammer også inngrep som utføres i utlandet av personer bosatt i Norge.

Likevel er det slik at det fortsatt er mange jenter som blir lurt til å dra på ferie, og kommer tilbake krenket og utsatt for dette angrepet. I disse kulturene er det også en skam for jenter å snakke om kropp og seksualitet, og derfor blir ikke slike ting nevnt til noen når de kommer tilbake. Av den grunn er det vanskelig å estimere hvor mange jenter i Norge det er som har blitt omskjært, men de finnes! De er blant oss og de er på skolene til dine og mine barn!

En kvinne jeg jobbet med for mange år siden fortalte at hun var omskjært og sydd slik at kun menstruasjon og urin får kommet ut, og ingenting får kommet inn. Hun fortalte at dette skjedde før hun kom til Norge og at hun var 8 år gammel da det skjedde. Til spørsmål om hvorfor, svarte hun at hun måtte fordi faren og moren hadde bestemt det. Jeg prøvde da å forklare at ingen religion krever omskjæring av kvinner og at religioner tvert i mot sier at man ikke skal skade Guds skaperverk på noen som helst måte. Jeg sa også at hun nå er kommet til Norge og at hun ikke må finne seg i slik undertrykkelse og at hun har krav på å bli operert. Kvinnen svarte med at hennes største ønske var å aldri gifte seg, for det hadde hun hørt at ville være vondt.

En dame fortalte meg at hun hadde noen naboer som tok en “sommerferie ” en gang. Da disse kom tilbake, så hun at jentene deres hadde begynt å dekke seg med lange, heldekkende kjoler. Jentene var ikke like blide lenger og de var ikke ute og lekte slik de pleide. Litt senere fant hun ut at jentene hadde blitt omskjært på denne turen.

Jeg synes det er på tide at omskjæring  blir en vanlig ting å snakke om på skolene, helsestasjonene og hos legene. Dette skal ikke bare være samtaler rettet mot foreldre, men også samtaler rettet mot unge jenter for å bidra til å gjøre dem trygge på sin kropp, trygge på at de kan melde i fra dersom de blir utsatt for omskjæring/mistenker at de vil bli utsatt for det og trygge på at vi kan hjelpe dem! 

Det er på tide at jenter får nok informasjon om at sex ikke er en skam uansett hvilken kultur/religion de kommer fra. Det er på tide at de får et annet syn på kropp og på kjønnsorganer og det er på tide at disse bryter ut fra uakseptable tradisjoner! 

Skal vi redde flest mulig jenter før problemet oppstår, må vi begynne å handle, og det litt fort da eksempler på omskjæring av jenter bosatt i Norge skjer ofte, selv om det skjer i utlandet! Vi må først og fremst klare å få en oversikt over antall jenter i Norge det er som er omskjært og en oversikt over hvor de gjør dette.

I Store Medisinske Leksikon står det: Det har vært fire statlige handlingsplaner med KKL som tema, den første kom i 2001, den siste løper til 2016. Blant tiltakene inngår: Informasjon om lovforbudet, helseskader og muligheter for helsehjelp til alle som kommer til Norge fra land der KLL er vanlig. Informasjonen blir gitt av flere instanser: blant annet i flyktningeleiren, i mottak, i intervju med politiet og utlendingsmyndighetene, ved helsestasjoner, skoler og andre kvalifiseringstilbud.  Det finnes flere veiledere og annet informasjonsmateriell offentlig ansatte kan støtte seg på i arbeidet.

Likevel stusser jeg fortsatt på hvorfor omskjæring ikke er et tema på skolen når man snakker om kropp og seksualitet? Jeg hadde aldri om det da jeg gikk på skolen, og ingen av barna til mine venninner har hørt om dette nå heller. Hvorfor tar man ikke disse samtalene med innvandrere på lik linje som man tar samtaler om tvangsekteskap?  Innvandrere må faktisk skrive under på papirer om at de har forstått at tvangsekteskap ikke er tillatt og at det er straffbart, så hvorfor gjøres ikke det samme når det gjelder omskjæring av jenter? 

Det er greit at det på hjemmesidene til UDI står om hva slags hjelp man kan få om man blir utsatt/mistenker å bli utsatt av omskjæring, men de eksemplene vi ser til her, er fra jenter som har bodd i Norge i flere år og som blir sendt ned og omskjært uten at de vet hva det er som venter dem. Mye informasjon kan man søke på nett, men de hører sjeldent om sine muligheter og rettigheter når det gjelder omskjæring på feks.helsekontroller eller hos helsesøster. Omskjæring er dermed et tema man ikke snakker om før det er for sent. De vet ikke at noe om omskjæring før de først blir utsatt for det.

Det positive er at antall omskjæring av jenter synker for hvert år.  Jeg håper at det fortsetter å gå nedover og jeg håper at vi her i Norge begynner å gjøre mer for disse jentene. Jeg håper også at vi kan bli flinkere til å melde i fra når vi vet om noen som har blitt utsatt for omskjæring.  

9 kommentarer
  1. Ååh, superbra innlegg med et viktig fokus! Helt forferdelig at både jenter og gutter opplever dette ufrivillig hvert år. Det er bra tallene synkende, men får håpe det blir “tilintetgjort” ganske snart :/

  2. Kjempebra innlegg Laial. Dette bør hvirkelig være en kampsak i 8mars toget. Dette er ikke en religiøs sak. Det er undertrykking av verste sort.

  3. “Dessverre finnes det mange som tror at islam står bak denne grufulle handlingen, men sannheten er at dette er en ukultur i enkelte land i Afrika, Midtøsten og Asia. I mange av landene hvor omskjæring gjennomføres, er islam den dominerende religionen, men omskjæring forekommer også blant folk med andre religioner, blant annet kristne og jøder og andre religioner. Det er også viktig å påpeke at en rekke muslimske land ikke omskjærer kvinner.”
   Denne informasjonen tror jeg dessverre ikke mange vet om.
   Veldig bra innlegg, dette budd være en kronikk på f.eks NRK.no, Aftenposten.no eller noe slikt føler jeg. Du bringer på banen noe som er så viktig og noe som vi som både menn og kvinner bør tenke på, ikke bare rundt kvinnedagen, men vi bør ha dette i tankene ellers også, og vi bør alle høye røsten mot denne praksisen!
   Er halvveis i svime her jeg skriver, men håper poenget kommer frem

  4. Det er på tide at jenter får nok informasjon om at sex ikke er en skam uansett hvilken kultur/religion de kommer fra.
   HVORFOR dekker du HÅRET og naken din da??
   Jeg har hørt om at muslimske kvinner dekker det for å gjemme at de ha SEX!!
   Få muslimske LOV til å ha ORGASM under SEX?
   Hvorfor å DEKKE hodet, når ALLE vet at de som dekker hodet KAN tenke på SEX og er GIFTE???
   Du ble mor FØR dine 30 år, sant??! = Du OPPLEVDE hva SEX er!!
   Så, HVORFOR å dekke hodet, og noe, hele kroppen, når ALLE vet at de SAMLEIE???
   Kjønner ikke det…

  5. Muslimer er jo ikke dumme! de er som mennesker flest, og selvsagt vet vi at barn kommer via samleie 😉 hijab og omskjæring og sex har ingenting med hverandre å gjøre! Suzan Cigatti:

  6. Du sitter i Norge og klager over ukulturer i midt-østen og Afrika. Jeg har spurt mange om dette men jeg har aldri fått noen svar, hvorfor vil en muslim være i Norge?? Dette landet er jo så langt unna muslimsk kultur som man kan komme. Hadde jeg vært muslim, så hadde Norge vært nederst på lista over land jeg ville bo i. Fordi det er ikke et muslimskt land. Så hvis du absolutt må dekke til hodet og lese koranen, kan du ikke reise til et annet land først? Er det virkelig ikke mulig å få ha lille Norge og vår kultur i fred? Er dere muslimer så onde at dere må ta over alt? Hva med å vise litt respekt for landet du bor i og som tar vare på deg? Dere springer rundt med skautene deres, prater om gud og krever spesialbehandling. Og det er så jævlig frekt gjort. Muslimer har rykte på seg for å være frekke, voldelige, religiøse fanatikere. Så langt har jeg ikke sett noe som motbeviser det.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg