Seksuell trakassering, kultur og skam

Den siste uken har vi diskutert seksuell trakassering en del i mediene etter min opplevelse fra Mela festivalen. På nyhetene hørte vi politiet si at innvandrere/utenlandske kvinner ikke melder i fra om seksuell trakasserin og voldtekt i like stor grad som andre, og at det er grunn til å tro at vi snakker om store mørke tall.

Seksuell trakassering og voldtekt skjer over alt og i alle miljøer, også blant etnisk norske, men i dette innlegget skal jeg skrive om de utenlandske miljøene. Nå skal jeg gå inn på de mest ekstreme miljøene og her grer jeg ikke alle under samme kam! Jeg vet at temaet er tungt, men vi må våge å innrømme at vi har et problem i visse miljøer og våge å være ærlige på det for å kunne få en løsning.

Så hvorfor er det slik? Hvorfor melder ikke vi i fra? 

Grunnene er mange, men størst av dem alle er skam. I mange av kulturene disse kvinnene kommer fra er ære noe de bærer over skuldrene sine hele livet, og noe de må beskytte. De skal ikke få et dårlig stempel eller et dårlig rykte på seg, og seksuell trakassering og voldtekt er toppen av det skamfulle. Når en kvinne blir utsatt for seksuell trakassering, bringer hun et dårlig rykte, ikke bare for seg selv, men for resten av familien også. Miljøet rundt henne vil som regel peke en finger mot kvinnen og sette skylda på henne: Hvorfor akkurat du og ingen andre? Hva gjorde du der? Hvorfor var du der til den tiden? Hadde du oppført deg anstendig så hadde ikke dette skjedd! Du kledde deg sikkert utfordrende! 

Beskyldningene er mange og svaret er alltid det samme; det er hennes skyld!

I visse tilfeller kan det ende opp med at familien stresser med å gifte bort kvinnen før ryktet sprer seg, for hvem vil ha en kvinne som andre har “tatt på”? Og jo tidligere hun blir giftet bort jo bedre.

Nå snakker jeg ikke om alle utenlandske miljøene, men om de mest ekstreme hvor ære betyr alt! 

I disse miljøene er det et skille på en gutt og en jente fra starten av. En gutt kan gå ut med venner, komme sent hjem, overnatte ute, feste, reise o.l, og alle synes det er greit, mens jenta ikke får lov til det samme. Man skal se og høre minst mulig om jentene, og jo mindre man ser og hører om dem, jo bedre rykte får de. Jo mindre man ser og hører om dem, jo renere er de.

I disse miljøene er gutten en sjarmør når han har mange jentevenner, mens jenta faktisk blir stemplet som billig dersom hun har mange guttevenner.
Ryktet hun får på seg beholder hun ikke selv, det blir stemplet mot resten av familien også, for ofte er det da “foreldrene som har gjort en dårlig jobb med å oppdra jenta” og alle hennes søsken er jo oppdratt av de samme foreldrene, dermed er alle sikkert like. 

Når miljøene da er satt opp på denne måten, våger ingen kvinner å melde i fra om overgrep. De vil jo beskytte seg selv, sitt rykte og sin familie. De vil beskytte sin fremtid og sine sjanser med å stifte familie og få barn.

En annen viktig grunn til at mange innvandrerkvinner ikke melder i fra om seksuell trakassering, overgrep og voldtekt er ofte det at de ikke vet hvilke tilfeller det er som går under disse benevnelsene og hvilke rettigheter de har i slike tilfeller. Er dette kun en flørt eller er det seksuell trakassering? Er det å bli tvunget til å ha sex med ektemannen voldtekt eller en rett han har? Hvem kan hjelpe meg uten at “alle” får vite om det som skjer?

Ofte er grunnen til at kvinner ikke har svar på disse spørsmålene at sex er et tema det er tabu å diskutere og å snakke om. I mange tilfeller får unge jenter svar på sine spørsmål i vennekretsen og ikke hjemme. Kommer de hit i voksen alder så har dem heller ikke blitt undervist om kropp og seksualitet på skolen heller, og de ender opp må å gå rundt med masse spørsmål i hodet.
Rettigheter når man blir seksuelt trakassert og/eller voldtatt vet dem heller ingenting om, og det er her jeg synes myndighetene skal kobles inn! Det er viktig å forklare disse jentene/kvinnene at vi i Norge tilbyr hjelp, at voldtekt aldri er kvinnens skyld og at vi har organisasjoner som er rettet mot kvinner og som har taushetsplikt. Dette er viktig å få frem så tidlig som mulig i integreringsprogrammet! Ofte hører vi ikke om hva disse kvinnene har blitt utsatt for, før de ender opp på krisesenteret, og da har det ofte gått for langt. I visse tilfeller søker kvinner ikke hjelp før det er snakk om liv og død..

I et TV program der Kadafi Zaman reiste for å dekke temaet om flyktningsstrømmen fra Syria så vi at menn ble fristet med å komme til Norge fordi kvinner her er pene og frie. Her vil de kunne få det de vil, enkelt. Menn må bli opplyst om at lite klær på kroppen ikke betyr at en jente aksepterer å bli klådd på, og at det faktisk er straffbart å trakassere kvinner på denne måten.
Når flyktningene kommer til Norge får de beskjed om å undertegne papirer hvor de får vite at tvangsekteskap er straffbart, og de må bekrefte at de har forstått dette. Hvorfor gjøres ikke det samme om andre viktige temaer?

Når mennene i tillegg kommer fra miljøer hvor kvinner får skylden ved seksuell trakassering, vet de at kvinnene ikke melder i fra, og dermed handler de fritt. Av den grunn, har vi ikke oversikt over hvor mange tilfeller det er som skjer i samfunnet, hver dag.

Voldtekt blant mann og kone:

Kulturene og ukulturene er mange, og i flere familier er det slik at en dame må gjøre slik mannen hennes vil, alltid. Dette inkluderer også sex når hun ikke vil ha det.
Islam har gitt kvinner rettigheter, men mange mannsdominerte kulturer respekterer ikke kvinnens vilje og jenter blir derfor oppdratt til å gjøre som mannen sier, uansett hva. Ofte vet ikke kvinner at det i det hele tatt finnes noe som heter voldtekt blant mann og kone. Mange av disse kvinnene kommer fra land hvor skilsmisse er skamfullt og tungt. En kvinne vil aldri få beholde barna sine etter en skilsmisse og hun vil ikke klare å få seg jobb, forsørge seg selv og vil i mange tilfeller ikke kunne gifte seg på nytt. Samfunnet er bygd opp slik at det som regel er kvinnens skyld alt som skjer, og en skilt kvinne har derfor gjort noe som har ført henne dit hun har havnet.
Disse kvinnene blir aldri informert om hvordan samfunnet i Norge er lagt opp når de kommer hit og dermed oppdrar de sine jenter på samme måte som de selv ble oppdratt. Dette vet ektemannen veldig godt, og derfor er han trygg på at han aldri vil bli avslørt.
Han tenker ikke på at han er med på å oppdra sin datter til å bli voldtatt av en mann i fremtiden, og til å tie om det. Han tenker ikke på at de samme rettighetene som han fratar sine kone, vil bli fratatt fra hans datter i fremtiden av en annen mann.

Når det er så mye å tenke på før man melder i fra om seksuell trakassering og voldtekt, er det derfor mange som ikke gjør det. Da hjelper det heller ikke på statistikken når de få som velger å melde i fra, ikke blir trudd på og tatt alvorlig av politiet.
I mitt tilfelle dro jeg for å melde i fra om seksuell trakassering på Mela festivalen, og jeg fikk med et skjema hjem og ble bedt om å sende inn anmeldelsen via posten. I tillegg måtte politidama forsikre seg om at jeg visste at falsk anmeldelse er straffbart. Når kvinner da ikke blir tatt alvorlig, faller mange ut. Jeg er en kvinne på 31 år som har tenkt å omtale saken og ta meg tid til dette, men ville en jente på 18 år gjort det samme? Ville hun ikke tenkt at det er bortkastet tid, særlig fordi de fleste slike sakene blir henlagt pga mangel på bevis?

Ofte er det også slik at ektemenn ikke blir dømt av samme grunn, mangel på bevis. Og hvordan skal en kvinne bevise at hennes mann tvinger henne til sex? Hvordan skal en kvinne bevise at hun ikke nødvendigvis blir slått under slike handlinger, men at det er snakk om tvang og press på andre måter?
Når man blir møtt med en lukket dør hos politiet, velger flere og flere å ikke snakke om saken.

Her har vi mye å jobbe med og myndighetene bør begynne å bruke ressursene riktig. Vi har i mange år diskutert hijab og hijabforbud og flere myndigheter har sett på hijab som kvinneundertykkende. Sannheten er at de fleste kvinnene som kommer fra kulturer hvor trakassering og voldtekt aldri blir snakket om, bruker ikke hijab. Vi må innse at tvangsekteskap, omskjæring, seksuell trakassering, voldtekt og æresdrap er langt viktigere temaer å snakke om og å gjøre noe med, enn hijab og burkini. Myndighetene har oversett store og dype problemer og fokusert på en fasade. Vi må innse at religion ikke har skyld i dette og at det heller en en kultur fra visse land, og vi må jobbe med å opplyse og veilede disse kvinnene.

Hva synes dere er riktig å gjøre? Hvor skal vi starte?

14 kommentarer
  1. hei
   hvor kan jeg finne kadafi zamans dokumentar ; der flyktninger nevner at norske kvinner er frie.
   har aldri hørt om dette.

   1. Norge er faan ikke tilsalgs. Kom deg hjem ditt jævla monster. Det er ingen som har invitert deg hit, du gikk inn i vårt hus og forsynte deg. Og nordmenn er verdens mest tolerante, hjelpsomme og naive folk, så vi godtok det. Så snille var vi. Og takken du ga oss var å øddelegge hele landet vårt.

  2. Norge er faen ikke til salgs, og Norge er et fint land. dere som tror på eventyr Allah eller hva faen det heter vel Finn noe annet å tro på. Norge er Norge og bor dere her så må dere leve etter reglene her i landet og hvordan Norge er! Ikke begyn med å si Hva som må gjøres og ikke gjøres..

  3. Ville heller dødd enn å bli involvert i en muslimsk mann.. De forstår raskt når de kommer hit at oppegående norske damer velger vakre og snille menn fra Norge over desperate kvinnehatende ekstremister. At dere orker det, gå m den hijaben mens mannen kler seg akkurat som han vil og mener han kan ta seg 4 kjerringer.. sett dem på plass, brenn hijaben og krev respekt!!!
   Det eneste enkelte disse “pussyhunters” fra Midtøsten og Asia har igjen er å klå og forgripe seg..( ikke alle) nok er nok, join oss muslimske kvinner!! Grip tak i det gode i islam og tving mennene til å stanse sitt misbruk..de ødelegger alt for dere.. dere skal ikke akseptere det mer, at mannen skal være deres herre og sjef.. hijaben kan dere erstatte m norsk lov, de har ikke lov til å klå!!!

  4. Hei, jeg synes det er flott at du tar opp dette viktige temaet. Jeg har et innspill som kan være verdt å tenke over fordi det handler om grenseoppganger knyttet til hva som er sex og og hva som er vold.
   På 70-tallet tok Norge diskusjonen om voldtekt er sex eller vold, for på den tida fantes det fortsatt politimestre som mente at voldtekt ikke burde være straffbart fordi det handler om sex. Deres logikk var at enkelte menn ikke kunne styre seg, og at kvinnene måtte ta ansvar for “om det utviklet seg til sex”. Unødvendig å si, disse politimestrene tok ikke voldtektsanmeldelser på alvor.
   Dermed fikk forskere i oppdrag å finne ut om voldtekt var sex eller vold, og det ble da dokumentert at voldtekt ikke har noe med sex å gjøre. Voldtekt er en avansert form for vold, og den utøves særlig mot kvinner og barn i krigsrammede områder. Dette er viktig å vite, for ellers vil man ikke forstå at man står overfor en voldproblematikk, det som kalles seksualisert vold.
   Voldtekt i ekteskap skiller seg sånn sett ikke fra overfallsvoldtekter eller krigsvoldtekter — det er en voldshandling som har til hensikt å skade. En ektemann som voldtar er en voldelig ektemann.
   Hvis voldtekt er en voldshandling, og menn med religiøs autoritet ikke fordømmer vold i ekteskapet, og religionen er sterkt innvevd i kulturen, da kan det faktisk strande der.
   Derfor er det viktig å starte en bevisstgjøring omkring ulike former for vold som begås i nære relasjoner, og kanskje spesielt i den delen av befolkningen som ikke deltok i debatten på 70-tallet. Mange med fremmedkulturell tilhørighet vil kanskje tenke at voldtekt i ekteskap ikke handler om vold, men er mannens rett til sex. Mens enkelte norske ungdommer ikke forstår at en del av det som kalles sex i deres miljøer faktisk er vold.

  5. ja må ærlig si er fort det jeg tenkte og at jeg vil ha hijab på meg ute om kveldene så voldetksmennene ikke TØR å voldta eller antaste… det må jeg ærlig si. Ingen vil ha armhed mohamed + sine fettere til å knuse kneskålene til en som hadde våget å voldta ei med hjiab.

  6. Hei! En stund siden innlegget ble skrevet, men likevel. Synes det du skriver er skikkelig bra – det er nyansert og du kommer med konkrete tiltak. Som du også sier så gjelder dette NOEN og ikke alle, men de mest ekstreme i en eller annen variant vil jo alltid tolke det som alle 🙂

  7. Et utrolig bra innlegg som har gått meg forbi til nå. Tusen takk for at du tar opp dette viktige temaet!

  8. Jeg har sett hvordan utenlandske menn oppfører seg. Og de oppfører seg som ville dyr. Jeg har aldri sett mennesker oppføre seg slik før. De henger seg på norske jenter, jentene sier “nei, la meg være i fred” og utlendingene ler og ser på det som en invitasjon til å voldta dem.

   Og du våger å sammenligen dette med norske menn? Du våger å si at “norske menn voldtar også”. Jeg skal fortelle deg en ting jeg, før dere kravstore frekke masete utlendingner kom til Norge, så hadde vi ca. 5 voldtekter i året. Nå har vi 5000. 100% av gjerningspersonen som står bak gruppevoldtekter i Norge, er utlendinger. Vi visste ikke hva en gruppevoldtekt var før dere kom hit.

   Problemet er enkelt å forstå; dere bor fortsatt i steinalderen. Dere har aldri lært noe. Dere styres av impulser og lyster og dere mangler noe som alle nordmenn har; selvkontroll og empati. Kort sagt, dere har gjort landet vårt til et helvete. Dere dro til verdens fredeligste og tryggeste land. Også ødela dere det. Du spør hvor vi skal starte, det beste dere kan gjøre er å dra hjem. Ødelegg deres egne land og la oss være i fred. Du har ingen anelse om hva du har ødelagt, du aner ikke hva slags paradis Norge var. Vi var nummer 1. Og nå har dere ødelagt alt sammen.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg