Hvor går du når du bryter ut?

Dette innlegget er skrevet av medlemmer i organisasjonen NOK https://www.facebook.com/NOK-1767868113524461/

Sosial kontroll er noe vi snakker mye om for tiden. Majoriteten i samfunnet vårt heier frem jenter som ønsker å bryte ut, og klapper i hendene når de hører om modige kvinner som tok en av de viktigste avgjørelsene i sine liv. Men er det nok?
For hvor skal de få hjelp og støtte når de bryter ut? 

Sannheten er at systemet her til lands pr. i dag ikke fungerer tilstrekkelig.

Organisasjonen NOK jobber for at kvinner i asylmottakene skal opplyses om sine rettigheter i Norge. Organisasjonen skal være et bindeledd mellom livet i mottakene og livet utenfor. Her jobber vi også med å hjelpe kvinner som opplever press, sosial kontroll, vold og tvangsekteskap med å bryte ut. Vi forteller kvinner at de har rettigheter i Norge og at de ikke skal finne seg i å leve et kontrollert liv.

Når disse kvinnene samler alt sitt mot og bryter ut, er ikke livet enkelt.

Politiet svikter.

Trusler blir henlagt.

Dette er sannheten om hva disse kvinnene vil møte. For når politiet henlegger trusler og sier at de ikke kan gjøre noe før kvinnene fysisk blir angrepet, så er veien til et trygt liv altfor vanskelig.
Ofte får disse kvinnene beskjed fra politiet om at politiet dessverre ikke kan gjøre noe med disse truslene, før den som truer faktisk oppsøker fornærmede.

Dette gir hetseren/den som truer et signal om at han kan fortsette å handle slik han gjør, noe som igjen medfører at kvinnen må leve i frykt og redsel resten av livet eller til en eventuell skade skjer.

Det ene besøket, kan være et besøk for mye. Om kvinnene er heldige, er den eneste “beskyttelsen” de sitter igjen med, en eventuell voldsalarm. Denne voldsalarmen fungerer tvert imot som en byrde, ikke en beskyttelse, fordi det fortsatt er kvinnen som må være oppmerksom på at ingen er rundt henne og eventuelt rekke å trykke på alarmen før det er for sent. Dette i stedet for at den som truer skal straffes av politiet.

Vi må ikke bare snakke, vi må handle!

Justisministeren Per-Willy Amundsen har en stor oppgave her, og det er på tide at han tar på alvor disse truslene kvinnene utsettes for.

Det er IKKE greit at kvinner som opplever hets og trusler får beskjed fra politiet om at det ikke er lurt å bruke sin ytringsfrihet!

Det er IKKE greit at vi skal leve i et samfunn hvor det er fritt fram til å true og hetse i vei, uten at det medfører konsekvenser!

Det er IKKE greit at staten nå foreslår å trekke tilbake statsstøtte til organisasjoner som hver dag jobber med å hjelpe disse kvinnene som ellers ikke har en stemme og ikke blir sett!

 

I forrige uke hadde Laial Janet Ayoub et møte med Justisministeren Per-Willy Amundsen.
Bakgrunnen for dette møtet er at hun for noen uker siden anmeldte hets og trusler hun mottok i sosiale medier fra en bestemt person. Politiet ringte opp en uke etter denne anmeldelsen med beskjed om at de ikke kunne gi vedkommende besøksforbud og politiadvokaten sa til Laial: “Jeg skal ikke nekte deg å bruke din ytringsfrihet, men det er kanskje ikke så lurt”.

I stedet for at det å true og hetse skal få konsekvenser, gjør politiet en tabbe og ber kvinner som bryter ut om å bære ansvar for at andre skal oppføre seg.

Per-Willy fortalte at han tar slike tilbakemeldinger på alvor, og at det absolutt ikke er slik vi skal ha det i Norge. Ytringsfrihet er en viktig verdi vi ikke skal stanse, og de som truer skal absolutt ikke gå rundt frie slik de gjør.

Derfor mener vi at der er paradoksalt når regjeringen foreslår å trekke støtten til organisasjoner som arbeider med slike tema. Taler regjeringa med to tunger?

Så hva er neste steg?

Besøksforbud: Besøksforbud burde ikke være vanskelig å få når man kan bevise at man er utsatt for trusler. Per nå er det slik at man ikke får det med mindre man fysisk ble utsatt for et uønsket besøk av den som truer. Det ene besøket kan gi uønskede konsekvenser som feks at kvinnen blir slått eller i verste fall drept.

Voldsalarm: Per i dag skal det mye til for å få voldalarm. Likevel er ikke denne en trygg nok metode å beskytte kvinnen på. Hvorfor kan man ikke ha motsatt-voldalarm? At menn som utsetter kvinner for trusler går med en fotlenke eller lignende? Det er tross alt mot sin hensikt at kvinner må gå rundt og være obs på at ingen er rundt henne. De skal også være kjappe med å trykke på alarmen, og hvem vet om politiet rekker å rykke ut for å skaffe hjelp eller ikke?

Hets og trusler: Hets og trusler må bli straffet, uansett hva! Det er ikke riktig at kvinner stadi må leve med redsel for at truslene går over til handling. Loven sier jo at ingen skal true andre, men straff er noe vi ikke ser fra politiets side når kvinner beviser at de har blitt utsatt for trusler.

Kurs og undervisning: Det er viktig at sosial kontroll nå blir et obligatorisk tema på skoler for både barn og voksne. Alle må opplyses om hva de kan gjøre for å bryte ut og om hva loven sier og hva straffene er dersom man utsetter andre for den type kontroll.

 

2 kommentarer
  1. Politiet har jeg inntrykk av den siste tiden så absolutt tar trusler, mobbing og sjikanering på nettbaserte forum, inkludert sosiale medier, på alvor. Jeg tror ikke det er der problemet ligger. Problemet er nok mer omfanget. Og “innvandrergrupper” – et dårlig dekkende ord i det norske samfunnet etter hvert (for hva er en “innvandrergruppe”?) – er bare én av mange grupperinger i samfunnet som opplever trusler på nettet. Dersom politiet skulle ha etterforsket alle de ulike episodene som florerer på nettet, måtte politiet ha lagt til side det meste av annet arbeid. Og som kjent, politiet er både underbemannet og skal ta seg av “alvorlige” saker hver dag – på etterskudd. Svært mange alvorlige saker ligger i kø både hos politiet og hos domstolene i påvente av etterforsking og rettsoppgjør. Og politiet har nok rett når de sier at de ikke kan gjøre stort før trusler blir realisert, for trusler kan være så mangt. Selv åpenbare drapstrusler blir av og til ikke etterforsket, nettopp fordi ressursbruken er så krevende at det ikke er kapasitet til å etterforske alt. I tillegg må politiet ha en hjemmel i lovverket for å gjøre noe. Trine Skei Grande – en meget klok kvinne i partiet Venstre, har egenhendig ringt opp noen av de “mobberne” som har fremsatt hatefulle ytringer mot henne. Dessuten er mange av de som truer på nett så psykisk syke at de ikke kan straffeforfølges. Og psykiatrien i helse-Norge er ikke den best utbygde for tiden, så mange potensielle meget syke personer går fritt “løs” i samfunnet. Jeg tror ikke det er viljen det skorter på, for politiet har etter hvert blitt godt kurset og utdannet innenfor trusler som fremsettes på nettet.
   Litt om voldsalarmer…dette er et forebyggende tiltak som KAN gi den som er potensielt utsatt for voldshandlinger en varslingsmulighet, dersom noe skulle oppstå. Men det er ikke, som mange tror, noen BESKYTTELSE mot vold. Når en voldsepisode skjer, så hjelper det lite at den utsatte har trykket på knappen i det volden skjer. Og selv om politiet i beste fall kan være i nærheten, så kan det ta tid før en politipatrulje rekker å komme frem til “åstedet”. Det sitter ikke én politipatrulje klar for å rykke ut til én bestemt voldsepisode. Kjendiser i utlandet løser dette ved å ansette “livvakter”. I Oslo er det lettere i forhold til mer grisgrendte strøk å nå frem, men også Oslo er et relativt vanskelig område å dekke. Og en hundreprosents dekning vil man aldri få.
   Jeg er litt enig med de som sier at man skal være bevisst på de konsekvenser som kan følge når man eksponerer seg på nettet, fordi man alltid må ta høyde for at det kan være potensielle “gale personer” som kan finne på å “plage” de som eksponerer seg. Å få “haters” er relativt enkelt på nettet om man eksponerer seg ofte nok der. Og dette er kanskje den negative siden av ytringsfriheten, for som du sier; det skulle ikke være nødvendig å tenke over konsekvenser når man ytrer sin mening i et fritt land. Men dessverre er realitetene helt annerledes, og i dagens samfunn skal man være ytterst forsiktig med å ytre seg hvis man ikke er forberedt på de eventuelle konsekvenser ytringer kan få.
   Jeg vil anbefale deg eller NOK å ta en prat med Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen. Hun er en klok og kunnskapsrik kvinne som kan mye om det/de tema du/dere aktualiserer. Kanskje kan en dialog med henne også gi deg/dere noen nye perspektiver på politiets arbeid med denne type trusler/vold.

  2. Ja det er ikke rart at mange ikke kan, eller rettere sagt tørr. De har jo INGEN beskyttelse. Ja i alle fall ikke før de blir banket eller i verste fall drept! Stakkars jenter som må gå igjennom dette. Og det i Norge eller andre ikke muslimske land!

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg