Få jentene ut i aktiviteter!

Dessverre vet vi at flere jenter blir fratatt muligheten til å delta i gymtimene, svømmeundersvisning, leirskole eller andre aktiviteter av foreldrene sine, enten det er på grunn av kultur eller religion. Mange vil ikke at jentene skal gå med badedrakt, dusje etter gymtimene eller overnatte utenfor sitt hjem.

Da jeg var yngre, var moren min en av disse som ville forhindre at jeg dusjet etter gymtimene. Selv om det bare er jenter i garderoben, var dette noe hun ikke var komforabel med, og det ble jeg også opplært til å ikke være komfortabel med. Ingen skulle se min kropp, for denne er kun min. Kropp og seksualitet er også en skam å snakke om i mange familier, og jenter blir derfor oppdratt til at kroppen, utviklingen og samliv ikke er diskuterbart. Det de får beskjed om, skal de gjøre, uten diskusjon.

På den tiden fikk jeg dusjet i lærergarderoben alene, men da jeg byttet skole, var ikke det en mulighet lenger, og jeg sluttet å delta i gymtimene.

Min historie er ikke unik, og mange jenter opplever det samme.

Det er stadig flere jenter som blir nektet deltakelse og måtene dette blir gjort på er mange.
Noen får beskjed om å ikke delta koste hva det koste vil (selv om det vil påvirke karakterene eller fraværet), mens andre går så langt som å skaffe legeerklæringer som sier at jenta det gjelder ikke kan trene pga ulike helseplager.

Spør vi jentene om hva de selv ønsker?
Nei! Det gjør vi ikke, og fordi dette er noe jentene blir opplært til fra de er små, er de også vokst opp med tanken om at det er det eneste riktige. De vet ikke hvorfor deres kropper er en skam, men de vet at sånn er det bare! Om vi spør disse jentene om de selv ønsker å delta i feks gymtimene, svømmingen eller på leirskole, vil mange svare nei, fordi skamkulturen er noe de har i bakhodet sitt (uten å helt forstå den) og fordi de ikke vil skuffe sine foreldre.
I 2010 kunne vi lese at Nordlys skole skilte guttene og jentene fra undervisning i gym og svømming på grunn av en muslimsk jente på skolen. Da foreldrene til jenta ga beskjed til skolen om at jenta ville utebli fra undervisningen i gym og svømming på grunn av familiens trosretning, bestemte skolen seg for å skille guttene og jentene i de aktuelle fagene. Slik fikk jenta være med på undervisningen. Det samme kunne vi lese om i 2008 da Møllergata skole i Oslo valgte å gjøre det samme. Men problemet stopper ikke ved å skille guttene og jentene fra hverandre, for i 2003 kunne vi også lese at elever ved Gerhard Schøning Skole i Trondheim ville ha separate dusjer med beskjed om at de som muslimer ikke kan være nakne foran hverandre.

Og dette problemet er ikke noe vi kommer til å se mindre til fremover, snarere tvert i mot.

 

Hvorfor er det slik?
Selvoppfatning er et viktig begrep her. I sosial sammenheng sammenligner jenter seg selv med andre jevnaldrede jenter og mange av disse oppfatter sin kropp som mer hellig eller beskyttelsesverdig enn andre, på grunn av religionen sin eller kulturen de er oppvokst med. Disse ser på andre jenter som friere (og i ekstreme tilfeller, løsere) enn dem selv, og vil derfor ikke bli sett på på samme måte. Derfor beskytter de sin kropp med tildekking. De er også opplært til at kropp og nakenhet er seksuelt og ingen skal kunne fantasere om deres kropper. For at kroppene skal beskyttes best mulig, starter man i ung alder med å adskille gutter og jenter, men også jenter og jenter når det kommer til nakenhet.

Det samme presset ser vi ikke hos guttene, for i mange kulturer er gutter oppdratt til å være frie og selvstendige. Det er ingen hemmelighet at skamkulturen og familiens ære hovedsaklig er noe kvinnene bærer over sine skuldre. De må beskytte familiens rykte og sitt eget rykte fra de er små av.

Hvordan lære barna at kropp er naturlig?
Jobben starter ikke når jentene når en alder hvor de ikke lenger deltar på disse aktivitetene, men lenge før om vi skal forhindrer at vi når dette punktet. Vi må normalisere kroppsbildet og normalisere forholdene mellom gutter og jenter på skolen og i fritiden. Jobben starter med å snakke om temaet med både foreldre og barn, slik at jentene kan vokse opp med et normalt bilde til kropp og til trening.
Etter min mening er det også viktig å ha strenge regler på skolen om at alle må delta i gymtimene, i steden for å skille gutter og jenter fra hverandre. For hvis vi starter med å skille dem i gymtimene fra de er små, vil kravene bli større og større med tiden. For hvor går grensa til hvor mye vi kan akseptere med religion og kultur som årsak? I forbindelse med jobben min har jeg flere ganger snakket med voksne kvinner som nekter å fullføre sitt introdusjonsprogram fordi det er mannlige lærere og mannlige medelever. Dette selv om  de blir opplyst om at de ikke vil fortsette å motta lønn og at oppholdstillatelsen muligens ikke blir fornyet.

Et slikt samfunn trenger vi ikke! En slik tankegang vil dra Norge tilbake i tid. Det er heller disse familiene som bør tilpasse seg den norske kulturen enn motsatt, for som sagt, hvor går grensene til når vi kan sette ned foten og si nei?!

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg